xxx

Logistiikka-alan asiankäsittelyjärjestelmä

Kaukokiito OyPaperiton BV on toimittanut Suomen Kaukokiito Oy:lle laajan asiankäsittelyjärjestelmän, joka perustuu Paperiton DMS -dokumenttienhallintajärjestelmään.

Järjestelmä kattaa käsiteltävien tietojen hallinnan niin Kaukokiidon eri osastojen ja terminaalien,  liikennöitsijöiden kuin asiakkaiden näkökulmasta. Asiat ja niiden käsittely perustuvat pääasiallisesti dokumenteilla osapuolelta toiselle välitettävään informaatioon.

Järjestelmän määrittely laadittiin yhteistyössä Kaukokiidon kanssa. DMS-tietokannan lisäksi luotiin asioille oma Microsoft SQL Server tietokantansa.

Liikennöitsijät ja terminaalit pääsevät itseensä liitettyihin tietoihin selainpohjaisen extranet-sovelluksen kautta, jossa he myös voivat ottaa kantaa avoimiin asioihin.

Kaukokiidon oman henkilöstön käytössä oleva intranet-sovellus sisältää niin asioiden tietojen haun kuin laajan raportoinnin.

Asiakkaat kommunikoivat erikseen nimettyjen Kaukokiidon henkilöiden kanssa, joiden työnkuvan johdosta heillä on käytössä asiaa varten erikseen luodut Windows-sovellukset sekä asiankäsittelyä että dokumenttien skannausta varten.

Järjestelmästä vastaavalla Kaukokiidon laatupäälliköllä on käytettävissään pääkäyttäjän työkalut niin käyttäjätunnuksien kuin perusrekisterien ylläpitoa varten.

Paperiton DMS on käytössä vain palveluna verkossa, kaikilla käyttäjillä on erikseen tähän tarkoitukseen laaditut asiakasohjelmat käytössä, joissa dokumenttienhallinta on käytettävissä yhtenä tiiviisti integroituna osana.