xxx

Paperiton DMS GATEWAY

Paperiton DMS GATEWAYn avulla voidaan automatisoida dokumenttien tallennus dokumenttienhallintaan.

Perusajatuksena on, että monitoimiskannerissa tai muussa vastaavassa dokumentteja luovassa järjestelmässä kerätään dokumentin lisäksi oleelliset dokumenttiin liittyvät metatiedot. Jos samankaltaisten dokumenttien määrä on suuri, kannattaa lähtöpäässä kerätä dokumentin tyyppi ja siihen liittyvän ulkoisen tiedon tunniste. Nämä tiedot välitetään GATEWAY-palvelimelle dokumentin ohessa.

DMS GATEWAY-palvelimella voidaan hyödyntää saapuvia tietoja ns. lookup-toiminnallisuuden avulla, jolla dokumentin tiedot täydennetään DMS:n käytön kannalta sopivaan muotoon.

DMS GATEWAY-palvelimella voidaan yksinkertaisesti määritellä miten erilaisia dokumentteja tulee prosessoida tallennusvaiheessa. Periaatteessa kaikki Paperiton DMS -järjestelmän soveltuva toiminnallisuus voidaan liittää automattiseen käsittelyyn.

DMS GATEWAY on hyvin löyhästi kytketty sähköisiä dokumentteja tuottavaan prosessin alkupäähän. Kunhan dokumentti ja siihen liittyvä "viestitiedosto" toimitetaan GATEWAYn määriteltyyn kansioon tiedostojärjestelmässä, käsittely alkaa.