xxx

Paperiton DMS CONTEXT

DMS CONTEXT on selainpohjainen sovellus, joka yhdistelee johonkin ulkopuoliseen tietoon liittyvät dokumentit.

DMS IMPORT ja DMS GATEWAY käyttävät molemmat lookup-toiminnallisuutta ulkopuolisten tietojen hakemiseen avaintiedon perusteella. Kun dokumentti lisätään niiden kautta, samalla tallentuu asiayhteys, eli konteksti. Tuota asiayhteyttä DMS CONTEXT hyödyntää esittäessään oman näkökulmansa ulkoiseen tietoon.

Tavallisesti DMS CONTEXT -sovellusta käytetään niin, että kolmannen osapuolen sovellukseen tallennetaan tietyn yksittäisen dokumentin sijasta linkki (URL), joka sisältää ulkoisen tiedon tunnisteen. Kun kyseinen linkki avataan, DMS CONTEXT tuo esille kaikki asiaan liittyvät dokumentit.

Jos kolmannen osapuolen järjestelmä osaa tallentaa dokumentin verkko-osoitteen, voidaan DMS CONTEXT liittää siihen helposti.