xxx

Paperiton DMS dokumenttienhallintajärjestelmä

Suurin osa yritysten tarvitsemasta ja käyttämästä tiedosta on erilaisissa dokumenteissa.

Jos dokumenttien käsittely on järjestetty kunnolla, aikaa jää enemmän varsinaisten työtehtävien hoitamiseen.

Dokumenttien etsimiseen menee monessa työpaikassa hyvin paljon aikaa. Tutkimuksissa on todettu, että jopa 1/3 työajasta voidaan hukata pelkkään dokumenttien etsimiseen. Missä se on, onko tämä etsityn dokumentin uusin versio? Ihan varmastiko tämä on uusin?

Dokumenttien tehtävänä on siirtää tietoa ajassa eteenpäin ja dokumentoida mennyttä. Niillä siirretään tietoja, päätöksiä ja suunnitelmia ihmiseltä ihmiselle, organisaatiolta toiselle. Dokumenteilla ohjataan tekemistä, eikä mikään ole niin kallista kuin sellainen ihmisten työ, joka perustuu väärään tietoon tai luuloon, että taustatiedot ovat ajan tasalla. Ja ne taustatiedot ovat useimmiten juuri dokumenteissa.

Paperiton DMS on tehty alusta pitäen sellaiseksi, että dokumenttienhallintaa ja tekniikkaa tuntematon käyttäjä pääsee nopeasti vauhtiin. Pienellä etukäteissuunnittelulla voidaan välttää dokumenttien tallennuksessa niin tyypillinen "miljoonan" kentän tietojen syöttäminen, johon taas palaa aikaa paljon.

Organisaation kannalta merkittävää on se, että järjestelmän käyttöönottoon ja konfigurointiin pitää varata muutama päivä, ei kuukausia. Kun vertailet tuotteita, ota tämä huomioon!